Địa chỉ Khoa

Khoa Toán - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng F09, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 73089899
Trang web: https://www.math.hcmus.edu.vn
Bản đồ: Tọa độ 10.762618,106.682181.

 

Giới thiệu Trường

 

Giới thiệu Khoa

NVCstreet 2018
Văn phòng khoa đặt tại cơ sở đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 

Khoa Toán - Tin học nghiên cứu và chuyển giao tri thức ở mọi cấp bậc trong khả năng của mình, cung cấp nhân lực cho xã hội ở phạm vi địa phương, quốc gia, và quốc tế. Với vị trí thuộc một trường đại học khoa học ở một trung tâm kinh tế xã hội, Khoa hướng tới duy trì truyền thống là một trung tâm lớn về số lượng lẫn chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu Toán - Tin học của đất nước.

Tháng 03/2024 Khoa đang có 60 giảng viên/trợ giảng, được tổ chức thành 7 bộ môn. Khoa đang đào tạo 1200 sinh viên, 179 học viên cao học, và 47 nghiên cứu sinh. Khoa có các lĩnh vực nghiên cứu rộng, từ lý thuyết tới ứng dụng. Nghiên cứu ở Khoa vừa có tính tự do học thuật cao, vừa có truyền thống quan tâm tới nhu cầu của cộng đồng và gắn bó với đào tạo.

Trang web Khoa

  • Biên tập nội dung: Trưởng Khoa Toán - Tin học
  • Địa chỉ liên hệ thông tin, gửi đăng tin: Lê Thiện Đạt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biểu tượng của Khoa

Biểu tượng của Khoa có thể được dùng trong các hoạt động truyền thông.

Logo Math CS

Vài nét lịch sử Khoa Toán - Tin học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy tiền thân là cơ sở Sài Gòn của Trường Cao đẳng Khoa học thuộc Viện Đại học Đông Dương ra đời vào thập kỉ 1940. Ngày 12/11/1953 Trường Cao đẳng Khoa học được đổi tên thành Khoa học Đại học đường. Tháng 3/1957 Khoa học Đại học đường được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, trực thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Năm 1977 Trường Đại học Khoa học Sài Gòn được nhập vào Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối thập niên 1950 Trường Đại học Khoa học Sài Gòn đã đào tạo chuyên ngành Toán. Luận án tiến sĩ Toán đầu tiên được trình tại đây vào đầu thập niên 1980. Đào tạo thạc sĩ bắt đầu vào đầu thập niên 1990. Năm 1995 một bộ phận của Khoa được tách ra để thành lập Khoa Công nghệ thông tin, và cũng khoảng đó thì Khoa được đổi tên thành Khoa Toán - Tin học.

HallB Linh Trung 2020

Giảng đường B, cơ sở Thủ Đức - Dĩ An 

 

Trưởng Khoa qua các thời kỳ

 

Một số tư liệu lịch sử Khoa Toán - Tin học