Ban cố vấn học tập

Stt

Họ và tên giảng viên

Tư vấn ngành

1

TS. Ông Thanh Hải

Ngành Toán học

2

TS. Bùi Xuân Thắng

Ngành Toán ứng dụng

3

ThS. Nguyễn Hiền Lương

Ngành Toán tin

4 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Ngành KHDL

 

Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn có thể gửi những thắc mắc quy chế đào tạo, các học phần, chọn ngành/chuyên ngành. Thầy cô trong Ban cố vấn học tập, Giáo vụ Khoa sẽ giải đáp và tư vấn cho các bạn ngay trên các thiết bị di động.

Bước 1: Truy cập vào đường link: zalo.me/khoatoantinhoc quét mã QR của Khoa Toán - Tin học như hình dưới.

 IMG 2261

Bước 2: Nhấn vào mục Quan tâm

Bước 3: Nhắn tin đặt câu hỏi