Tháng 12/2019 Khoa đang có 951 sinh viên theo học đại học ngành Toán học, 179 học viên cao học, và 47 nghiên cứu sinh.

Khoa Toán - Tin học phụ trách chuyên môn và đảm nhận giảng dạy phần lớn các môn toán cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, với hơn 3000 sinh viên mới mỗi năm. Đa số các chương trình đào tạo của Trường yêu cầu ít nhất 9 tín chỉ toán (3 học phần), cá biệt các chương trình Công nghệ thông tin có ít nhất 28 tín chỉ toán bắt buộc.   

Một số cán bộ của Khoa còn kiêm nhiệm công tác giảng dạy ở Trường Phổ thông Năng khiếu của Đại học Quốc gia TPHCM.

Đào tạo đại học (các ngành do Khoa Toán - Tin học phụ trách)

Đào tạo Sau đại học