Nhằm giúp sinh viên học tập tốt hơn, Khoa Toán-Tin học cung cấp dưới đây một số đề thi học kì đã qua.

Học kì II năm học 2017-2018

Các đề thi được xếp theo chuyên ngành.

Học kì I năm học 2018-2019