Tin mới

Hội thảo Khoa Toán - Tin học năm 2020 với chủ đề

Thành tựu khoa học của Giáo sư Đặng Đình Áng

được tổ chức vào lúc 08h30 – 11h30, Thứ Ba ngày 07 tháng 07 năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tại Hội trường nhà I, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu trong và ngoài Khoa trình bày hướng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu khoa học của mình liên quan đến Toán học và Tin học. Đây cũng là dịp để giao lưu và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu giữa các giảng viên trong và ngoài Khoa, nhất là các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Khoa.

1. Thành phần tham gia hội thảo

Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên của Khoa Toán – Tin học và những đối tượng khác có quan tâm đến chủ đề của hội thảo.

2. Nội dung hội thảo 

Thầy Đặng Đình Áng là giáo sư toán học nổi tiếng của Việt Nam. Thầy nguyên là Trưởng ban Toán của Trường Đại học Khoa học và là chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học TP. HCM. Thầy được xem là một nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho ngành toán học Việt Nam nói chung và toán học miền Nam nói riêng. Nội dung của buổi hội thảo sẽ giới thiệu về hướng nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu của Thầy Đặng Đình Áng thông qua hai báo cáo của:

  • GS.TS. Đặng Đức Trọng, Trưởng BM Xác suất và Thống kê, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM.
  • TS. Trịnh Anh Ngọc, Trưởng BM Cơ học, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM.

Đây cũng là hai trong số những học trò của Thầy Đặng Đình Áng.

Vài bài viết về Thầy Đặng Đình Áng:

 3. Hình thức đăng ký tham gia

Từ ngày 19.06.2020 đến ngày 25.06.2020 theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF3VpsFkr5AzWjbVsbjEwWbcsq_iTzmtNawQTUkVUUvl_WUg/viewform?usp=sf_link

 4. Liên hệ

Ban tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), PGS.TS. Mai Hoàng Biên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), PGS.TS. Lý Kim Hà (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Thư ký: Thầy Nguyễn Hoàng Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Khoa Toán - Tin học rất mong sự tham dự của quý Thầy Cô và các bạn quan tâm đến chủ đề lần này.

Trân trọng.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Khoa Toán – Tin học

Tài liệu trình bày tại Hội thảo

Hình ảnh từ Hội thảo

IMG 0574  IMG 0547  IMG 0595  IMG 0617  IMG 0615