I. MỤC ĐÍCH

 • Tạo ra sân chơi cho sinh viên Khoa Toán – Tin học.
 • Hình thành ý tưởng để thiết kế banner (bảng tiêu đề, thường dùng để thu hút chú ý tới nơi có thông tin về một chủ đề) cho 4 ngành thuộc Khoa Toán – Tin học quản lý, gồm: ngành Toán học, ngành Toán tin, ngành Toán ứng dụng, và ngành Khoa học dữ liệu.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC – BAN TỔ CHỨC

 • Đơn vị tổ chức: Khoa Toán – Tin học.
 • Ban tổ chức:
  • Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng Khoa Toán – Tin học, Trưởng ban)
  • Huỳnh Quang Vũ (Trưởng Khoa Toán – Tin học)
  • Nguyễn Hoàng Hải (Trợ lý khoa, Khoa Toán – Tin học)

III. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG

 • Thời gian: Từ ngày 31/03/2021 đến ngày 20/04/2021.
 • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên Khoa Toán – Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

IV. NỘI DUNG CUỘC THI

1) Hình thức – Nội dung

 • Mỗi sinh viên tham gia nộp một hoặc nhiều thiết kế banner, mỗi banner có nội dung giới thiệu một trong 4 ngành thuộc Khoa Toán – Tin học, có đính kèm thuyết minh về ý nghĩa của banner. Xem thông tin giới thiệu về các ngành học theo link này. Ví dụ một banner ngành Toán học:MDS 2020 banner 01
 • Nộp sản phẩm dự thi theo link sau: https://forms.gle/m8ZKa7zVFibp7MuBA

Lưu ý: Khoa Toán - Tin học có quyền sử dụng và thay đổi các sản phẩm đã dự thi. 

2) Yêu cầu thiết kế

 • Kích thước: ngang 7 inches, cao 3 inches.
 • Trong banner có: tên ngành + logo Khoa + logo Trường.
 • Sản phẩm khi nộp bao gồm file ảnh (đuôi png) và file gốc thiết kế.
 • Thiết kế bằng phần mềm tùy ý.

3) Cơ cấu giải thưởng

 • 4 giải nhất: 400.000đ / 1 giải.
 • 2 giải khuyến khích: 200.000đ / 1 giải.