Nguồn thông tin tuyển sinh

Giới thiệu với thí sinh, người thân, và mọi người quan tâm bài viết: Việc làm cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học của Khoa Toán - Tin học

Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng

Các ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin (thuộc nhóm ngành Toán học) được tuyển sinh chung. Bằng tốt nghiệp cử nhân ghi ngành, không ghi chuyên ngành.

Trong giai đoạn đại cương (3 học kì đầu) các sinh viên học chung. Sau đó sinh viên sẽ bắt đầu chọn ngành và chuyên ngành theo nguyện vọng. Chương trình của nhóm ngành có tính tích hợp và liên thông cao, cho phép sinh viên được chọn học môn học trong cả nhóm ngành.

Mã tuyển sinh: 7460101_NN

Tổ hợp môn xét tuyển (phương thức thi THPT):
A00: Toán – Lý – Hóa
A01: Toán – Lý – Tiếng Anh
B00: Toán – Hóa – Sinh
D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 210 sinh viên

Ngành Toán học

Với sự ra đời của hai ngành Toán ứng dụng và Toán tin, ngành Toán học trước đây được điều chỉnh: Ngành Toán học nghiên cứu những hiểu biết nền tảng và then chốt, giúp người học có khả năng đi vào bất kì lĩnh vực nào sử dụng năng lực toán học.

Chương trình có các chuyên ngành Đại số, Giải tích, Giải tích số, Xác suất Thống kê.

Ngành Toán ứng dụng

Ngành Toán ứng dụng sử dụng các tri thức toán học tham gia giải quyết các vấn đề do các lĩnh vực ngoài toán đặt ra, hoặc nghiên cứu những vấn đề toán học có tiềm năng cao có thể sớm giúp ích được cho các lĩnh vực ngoài toán.

Chương trình có các chuyên ngành Cơ học, Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Toán, Toán tài chính, Tối ưu.

Ngành Toán tin

Ngành Toán tin gồm phần của Tin học (khoa học về thông tin) sử dụng nhiều toán học và phần của toán học phục vụ cho tin học.

Chương trình có các chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Phương pháp toán trong tin học, Toán tin ứng dụng.

Ngành Khoa học Dữ liệu

KHDL Venn TTH

Mã tuyển sinh: 7480109

Tổ hợp môn xét tuyển (phương thức thi THPT):
A00: Toán – Lý – Hóa
A01: Toán – Lý – Tiếng Anh
B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh
D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 90 sinh viên

Ngành Khoa học Dữ liệu là ngành khoa học liên ngành sử dụng các phương pháp tự động để phân tích lượng lớn dữ liệu và trích xuất ra những tri thức hữu ích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Ngành Khoa học dữ liệu là ngành hợp tác giữa Khoa Toán - Tin học với Khoa Công nghệ thông tin. Chương trình ở phần đại cương tương đồng với phần đại cương của khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, sau đó có những phần phối hợp giữa Khoa Toán - Tin học và Khoa Công nghệ thông tin.

Chương trình tài năng

Khoảng 30 sinh viên ngành Toán học được chọn vào Chương trình tài năng, được học riêng trong lớp học tương đối nhỏ, các lớp này được học trong điều kiện tốt nhất có thể. Mục tiêu của chương trình tài năng nhắm tới việc tạo môi trường thuận lợi cho các sinh viên có năng lực và động cơ học tập cao được học tập ở trình độ phù hợp, qua đó giúp các sinh viên này được thể hiện và phát triển năng lực của họ.

Các phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Bộ GD-ĐT khoảng 4% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 10 - 20% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 15 - 55% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021 từ 30 - 60% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành
- Phương thức 5: tối đa 1% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, gồm hai đối tượng là thí sinh người Việt Nam học trường nước ngoài tại Việt Nam và thí sinh người nước ngoài học THPT tại nước ngoài.