Biểu tượng (logo) của Khoa Toán - Tin học đã được sử dụng từ trước năm 2013. Năm 2019 Khoa điều chỉnh nhỏ biểu tượng này và phát hành lại để thống nhất sử dụng.

Biểu tượng này được dùng chủ yếu để nhận diện và trang trí, thường được dùng kèm với biểu tượng của Trường.

Logo Math CS

Giải thích ý nghĩa biểu tượng:

  • Những khái niệm hình học đoạn thẳng, hình tròn đơn giản nhưng trừu tượng. Trừu tượng là đặc trưng quan trọng của Toán - Tin học.

  • Hai vòng tròn gắn kết của Toán và Tin học.

  • Tùy theo cách tưởng tượng có thể thấy hình chiếu của một hình trụ quay lên hay quay xuống - hiệu ứng đặc biệt này thể hiện trạng thái động. Trí tưởng tượng và tính động khích lệ sự sáng tạo.

  • Màu xanh của bầu trời tượng trưng sự vô hạn.

  • Vẽ bằng TeX, dùng font chữ riêng của TeX, một  đặc điểm của ngành Toán.

Ngày 8/4/2019

Trưởng Khoa Toán - Tin học

 

File nguồn dạng tex

Bản định dạng pdf

Bản định dạng svg

Bản định dạng png