Summer Meeting 2014

"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008, has been organized primarily by alumni of the Faculty of Math & CS, Ho Chi Minh City University of Science who are doing mathematics abroad.

Năm nay cuộc gặp gỡ được xem là một hội nghị và nhận các báo cáo đóng góp.

This year the meeting is considered a conference and invites contributed talks.

Tổ chức hỗ trợ - Supported by

  • Hội Toán học TPHCM - HCMC Mathematical Society
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - HCMC University of Science
  • Khoa Toán-Tin học - Faculty of Mathematics and Computer Science

Ban tổ chức - Organizers

  • Dương Hoàng Dũng (Đại học Bielefeld - University of Bielefeld, Germany)
  • Nguyễn Hoàng Lộc (Đại học kỹ thuật liên bang Thụy sĩ Lausane - EPFL, Switzerland)
  • Nguyễn Hoài Minh (Đại học kỹ thuật liên bang Thụy sĩ Lausane - EPFL, Switzerland)
  • Nguyễn Trọng Toán (Đại học bang Pennsylvania - Penn State, USA)
  • Huỳnh Quang Vũ (ĐH KHTN TPHCM - HCMUS)

Chương trình và danh sách người tham dự - Program and list of participants

Địa điểm - Venue

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 10 tháng 8 và Thứ hai 11 tháng 8 năm 2014,  phòng I23, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TPHCM
The conference is scheduled for Sunday August 10 and Monday August 11, 2014, room I23, at the 227 Nguyễn Văn Cừ District 5, HCMC campus.

Đăng kí tham dự - Registration

Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức, Ban tổ chức thông báo hạn cuối để đăng kí như sau:
For organizing purpose, the deadlines for registration are:

  • Đăng kí báo cáo - submission for talks: 1/6/2014 - June 1st, 2014.
  • Đăng kí tham dự - registration for attendance: 1/7/2014  - July 1st, 2014.

DSCN5364