Hội nghị khoa học lần XIII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf’22) sẽ được tổ chức  từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
Website hội nghị: https://hnkh.hcmus.edu.vn/ 

Hội nghị có Tiểu ban Toán-Tin học. Bên cạnh thông báo của Trường thì dưới đây là thông tin chi tiết hơn về Tiểu ban Toán-Tin học.

1. Thành phần tham gia hội nghị tại Tiểu ban Toán-Tin học
 Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến Toán và Tin học.
 Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM liên quan đến Toán và Tin học.

2. Hình thức tổ chức: Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).

3. Các Phân ban của Tiểu ban Toán-Tin học và địa chỉ liên hệ:
Trưởng tiểu ban Toán-Tin học: PGS.TS. Mai Hoàng Biên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
Thư ký tiểu ban: TS. Bùi Xuân Thắng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Thư ký hỗ trợ: Lê Dạ Thục Đoan, Đỗ Thị Cát Trâm.

4. Tiểu ban Toán-Tin học có các hướng nghiên cứu và người Chủ trì như sau:

 • Đại số và lý thuyết số:
  • PGS.TS. Mai Hoàng Biên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
  • TS. Lê Văn Luyện (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
  • TS. Bùi Anh Tuấn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 • Toán Ứng dụng và Tin học:
  • PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
  • TS. Nguyễn Thanh Bình (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
  • TS. Võ Sĩ Trọng Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),
  • TS. Vũ Đỗ Huy Cường. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đặc biệt, năm nay cùng với sự hợp tác và tài trợ của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, tiểu ban đã phát triển Phân ban Phương trình đạo hàm riêng thành Hội nghị Giải tích và các vấn đề liên quan.

5. Hình thức đăng ký và tham gia

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair (có đường dẫn từ trang web hội nghị):  https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2022.
Hội nghị không thu phí tham gia, người tham gia tự túc đi lại và ăn ở.
6. Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Theo thông báo của Ban tổ chức hội nghị tại website https://hnkh.hcmus.edu.vn/.

7. Nội dung chương trình

Bài giảng mời Hội nghị Khoa học Tự nhiên- Tiểu ban Toán Tin học
- Tên bài giảng: Vài vấn đề về Bài Toán Ngược
- Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Huy Tuấn (Trường Đại học Văn Lang)
- Thời gian: từ 13.30 đến 16.30, ngày 21 tháng 11 năm 2022
- Hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Địa điểm: F203, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Cơ học.

8. Chương trình:

Chương trình hội nghị Giải tích Toán học và các vấn đề liên quan

Chương trình phân ban Đại số và Lý thuyết số

Chương trình phân ban Toán ứng dụng và Tin học