Thời gian: 21/11/2011 đến 26/11/2022
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.


1. Giới thiệu: Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM là hoạt động khoa học quan trọng của Trường diễn ra hai năm một lần vào tháng 11 của các năm chẵn. Qua nhiều lần tổ chức, Phân ban Phương trình đạo hàm riêng và Giải tích toán học thuộc Tiểu ban Toán - Tin học trong Hội nghị luôn thu hút được rất nhiều báo cáo từ các nhà nghiên cứu có chuyên môn gần gũi đến từ nhiều trường đại học trong cả nước. Đặc biệt Hội nghị còn có sự tham gia và báo cáo của hầu hết nghiên cứu sinh ngành Toán Giải tích của Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM.


2. Mục tiêu: Năm 2022 ban tổ chức sẽ phát triển Phân ban Phương trình đạo hàm riêng thành Hội nghị “Giải tích toán học và các vấn đề liên quan” nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô, hướng tới phục vụ cho nhiều hơn các nhà nghiên cứu, người học và người làm ứng dụng trong và ngoài nước. Mục tiêu của hội nghị là tạo ra một diễn đàn Toán học có quy mô lớn cho các nhà toán học làm về giải tích và các vấn đề liên quan tại Việt Nam gặp gỡ trao đổi các ý tưởng, hợp tác nghiên cứu. Hội nghị sẽ giới thiệu các kết quả mới và quan trọng trong các lĩnh vực sôi động nhất của Giải tích toán học và các vấn đề liên quan trong lĩnh vực phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng.


3. Nội dung: Hội nghị “Giải tích toán học và các vấn đề liên quan” sẽ có hai hoạt động chính:
- Các bái giảng ngắn (mini-courses) Hội nghị do các nhà toán học trình bày để giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của họ. Cụ thể,
i. Môn thứ nhất: Ứng dụng của giải tích toán học trong cơ học vật rắn biến dạng
                            Giảng viên: TS. Vũ Đỗ Huy Cường (Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM)
ii. Môn thứ hai: Toán tử Laplace trên mặt cầu và phương trình đạo hàm riêng hình học.
                        Giảng viên: PGS. TS Ngô Quốc Anh (Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HN)
iii. Môn thứ ba: Giới thiệu về lý thuyết Calderón–Zygmund
                        Giảng viên: TS. Đào Nguyên Anh (Trường ĐH Kinh tế TPHCM)
iv. Môn thứ tư: Một vài vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức
                        Giảng viên: PGS. TS. Lý Kim Hà (Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM)
v. Môn thứ năm: Một vài vấn đề chọn lọc trong Giải tích số
                         Giảng viên: TS. Lê Ánh Hạ (Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM)
4. Địa điểm: Phòng F203, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Chương trình

SÁNG THỨ SÁU, 25/11/2022
Phiên 1: Phương trình đạo hàm riêng, phòng F203
Chủ tọa: TS. Nguyễn Hữu Nhân

8.30-9.10   

 Le Thi Phuong Ngoc and Nguyen Thanh Long.
The existence and compactness of solution set for a 2-order nonlinear
integrodifferential equation in N variables with values in a general Banach space

 9.10-9.40     Le Thi Phuong Ngoc and Nguyen Thanh Long.
On a system of parabolic equations in weighted Sobolev space associated
with nonlinear nonlocal initial conditions
 9.40-10.00        Coffee break
 10.00-10.30   Khổng Thị Thảo Uyên, Nguyễn Anh Triết, Phan Thị Mỹ Duyên and Lê Thị Phương Ngọc.

On a Robin-Dirichlet problem for a system of nonlinear pseudoparabolic equations
with viscoelastic term

 10.30-11.00  Võ Thị Tuyết Mai and Nguyễn Anh Triết.

Linear recursive scheme and an asymptotic expansion associated
with the Kirchhoff-Carrier-Love equation


Phiên 2: Giải tích toán học, phòng F205A
Chủ tọa: PGS.TS Lý Kim Hà

 8.30-9.10

 Đào Văn Dương.
Multilinear Hausdorff operator on $p$-adic functional spaces and its

 9.10-9.40          Pham Trong Tien

Random analytic functions in fock space

 9.40-10.00  Coffee break
 10.00-10.30  Khanh Nguyen
.Limits at infinity of Sobolev functions
 10.30-11.00  Nguyen Van Phong.

Improved hardy and hardy-rellich type inequalities with bessel pairs via factorizations

 

Phiên 3: Phương trình đạo hàm riêng, phòng F205B
Chủ tọa: TS Bùi Lê Trọng Thanh

 8.30-9.10

 Xuân-Quang Bùi.
Yosida Distance and Perturbations of the Exponential Dichotomy

 9.10-9.40        Lê Đình Long

Regularization of a final value problem for a linear and nonlinear
biharmonic equation with observed data in Lq space.

 9.40-10.00  Coffee break
 10.00-10.30 Minh Tran Quang

Analysis and numerical simulation of generalized coupled pseudo-parabolic systems

 10.30-11.00 Trần Thị Khiếu.

Fractional filter method for recovering the historical distribution for diffusion equations
with coupling operator of local and nonlocal type

 11.00-11.30  Lê Thị Minh Đức

Some new results on the convergence of solutions for time and space fractional
Sobolev equation involving fractional derivative with Mittag- Leffler kernel

11.30-13.30:  Nghỉ trưa tự do

 

CHIỀU THỨ SÁU, 25/11/2022
Phiên 4: Phương trình đạo hàm riêng, phòng F205A
Chủ tọa: TS. Nguyễn Thành Long

 13.30-14.10     Dương Giao Kỵ
Finite time blowup solutions to the Complex Ginzburg-Landau equations
 14.10-14.40 Phuong Le.
One-dimensional symmetry of solutions to non-cooperative elliptic systems
 14.40-15.00   Coffee break
 15.00-15.30   Văn Hòa Ngô and Đình Phư Nguyễn

A generalized fractional Volterra-Fredholm integral inequality and its applications

 15.30-16.00  (On-line) Hoai Minh Nguyen

Negative index materials and their applications


Phiên 5: Giải tích toán học, phòng F205B
Chủ tọa: PGS. TS Ngô Quốc Anh

 13.30-14.10     Anh Dao Nguyen

Gagliardo-Nirenberg type inequalities using fractional Sobolev spaces and Besov spaces

 14.10-14.40 Nguyen Tuan Duy, Nguyen Lam and Guozhen Lu.

p-BESSEL PAIRS AND HARDY AND HARDY-SOBOLEV INEQUALITIES WITH MONOMIAL WEIGHTS

 14.40-15.00  Coffee break
 15.00-15.30  Nguyen Thi Thanh Ly and Nguyen Van Dung.

Improvement in the stability of general mixed functional equations in quasi-$\beta$-normed spaces

 15.30-16.00 Nguyễn Quốc Hưng

Well-posedness of the $1d$ compressible Navier-Stokes system with rough data

 

Phiên 6: Phương trình đạo hàm riêng, phòng F203
Chủ tọa: PGS. TS Lê Thị Phương Ngọc

13.30-14.10      Phan Thi My Duyen.
Numerical validation of homogeneous multi-fluid models
 14.10-14.40 Nguyễn Hữu Cần

Bài toán ngược không chỉnh trong xử lý ảnh và minh họa

 14.40-15.00  Coffee break
 15.00-15.30   

Bùi Đại Nghĩa

On maximal solution to a degenerate parabolic equation involving in
time fractional derivative

 15.30-16.00  

Nguyễn Đạt Thực, Nguyễn Bạch Ngọc My, Lê Thị Phương Ngọc and

Nguyen Thanh Long.
On a nonlinear functional-integral equation in 2-dimensional domain

16.00-16.30

Nguyễn Hữu Nhân, Phạm Nguyễn Nhật Khanh and Lê Thị Phương Ngọc
On a nonlinear boundary problem for a system of wave-thermoequations with memory termsSÁNG THỨ BẢY 26/11/2022
Phiên 7: Phương trình đạo hàm riêng, phòng F205A
Chủ tọa: TS Phan Thị Mỹ Duyên

8.30-9.10         Phạm Nguyễn Nhật Khanh, Huỳnh Văn Dũng and Nguyễn Hữu Nhân.
High-order iterative scheme for Kirchhoff-type wave equation with source containing three unknown values 
 9.10-9.40  Coffee break
 9.40-10.00  Nguyễn Vũ Dzũng and Nguyễn Đình Huy

The convergence of solutions of a strongly damped wave equation with arithmetic-mean terms

 10.00-10.30  Lê Hữu Kỳ Sơn, Lý Ánh Dương and Lê Thị Phương Ngọc

Existence, uniqueness, and continuous dependence of solutions for a nonlinear wave equation
with strong damping

 10.30-11.00  Lê Hữu Kỳ Sơn, Lý Ánh Dương and Huỳnh Ái Triều

Existence, blow-up and exponential decay estimates of the Dirichlet problem for
a nonlinear Kirchhoff wave equation in an annular with
viscoelastic term

 11.00-11.30  Nguyễn Văn Tiến

On an initial boundary value problem for fractional pseudo-parabolic equation with conformable derivative

 

Phiên 8: Phương trình đạo hàm riêng, phòng F205B
Chủ tọa: TS Bùi Xuân Quang

8.30-9.10          Bùi Đức Nam and Nguyễn Lê Thi
Asymptotic expansion of solutions for the Robin-Dirichlet problem of Kirchhoff-Carrier type
with Balakrishnan-Taylor damping
 9.10-9.40 Coffee break
 9.40-10.00  Đoàn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Kim Thoa, Hồ Thái Lyen.
A high-order iterative scheme associated with a wave equation containing nonlinear viscoelastic term
 10.00-10.30  Văn Hòa Ngô

The stabilization of semilinear dynamic systems involving the Caputo fractional derivative
via a linear feedback controller

 10.30-11.00  Trần Trịnh Mạnh Dũng, Lê Thị Mai Thanh and Nguyễn Hữu Nhân.
Existence, continuous dependence of solutions, and numerical results of the non-homogeneous Dirichlet problem
for Carrier-type pseudoparabolic equation with viscoelastic term
 11.00-11.30 Lê Thị Mai Thanh, Trần Trịnh Mạnh Dũng and Nguyễn Hữu Nhân.
General decay and blow up in finite time of solutions for a class of fourth-order viscoelastic wave equation