Các lớp hè ngắn là hoạt động truyền thống nhiều năm qua ở Khoa Toán - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

Short summer courses constitute a traditional activity during the summer breaks (June to August) at the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Science - VNUHCM.

Lớp hè khởi đầu ở trình độ và kiến thức của sinh viên đại học ngành toán, và có thể kết thúc với việc giới thiệu một số vấn đề đương đại phù hợp cho trình độ học viên cao học, nghiên cứu sinh, và giảng viên. Nội dung và cách trình bày của lớp hè hứa hẹn hay, mới, thu hút được người học.

Các lớp hè mở cho mọi người quan tâm, không tính tín chỉ.

Các Lớp Hè gần đây - Recent Summer Courses

Đề xuất lớp hè - Proposals for Summer Courses

Khoa Toán - Tin học mời các đăng ký hoặc đề xuất lớp hè. Vui lòng gởi thông tin tới Trưởng khoa Khoa Toán - Tin học.

The Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Science - VNUHCM welcomes proposals for Summer Courses. Please send proposals to the Dean of the Faculty.

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học được thành lập từ năm 2008 để nhận đóng góp tài trợ nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác của cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa, cấp học bổng cho sinh viên vượt khó và hỗ trợ Khoa Toán - Tin học phát triển. Trong thời gian qua Quỹ đã nhận tài trợ của một số đơn vị và cá nhân, duy trì trao học bổng cho sinh viên hàng năm.

Báo cáo giao dịch

Cách đóng góp cho Quỹ

  1. Liên lạc với Ban điều hành Quỹ nếu cần để trao đổi về mục đích và cách thức đóng góp hoặc để báo việc đóng góp, tài trợ.
  2. Chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ.

 Thông tin tài khoản Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học

Đây là tài khoản của Trường do Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường quản lí. Vì vậy khi chuyển tiền cần ghi rõ nội dung gởi cho Khoa Toán - Tin học để tài trợ cho Quỹ. 

- Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Số tài khoản: 6380201013387

- Ngân hàng Agribank, chi nhánh Bình Thạnh

- Số tiền: ........... VND

- Nội dung: Tài trợ của ........... , số điện thoại ..........., cho Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học. Thông tin thêm: ...........

Ban điều hành Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học

1. Thành phần

Trưởng ban: x

Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng khoa) ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Hữu Trí Nhật (Chủ tịch công đoàn) ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Dương Tấn Tài (Thư kí khoa) ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Phân công

- Kế toán: Võ Đức Cẩm Hải

- Liên lạc với nhà tài trợ: Võ Đức Cẩm Hải, Nguyễn Hữu Trí Nhật, Dương Tấn Tài

- Kí quyết định thu chi: x

- Công bố thông tin về Quỹ: x

- Thư kí, giám sát: Dương Tấn Tài

Học bổng "Sinh viên vượt khó"

Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ

Học bổng "Sinh viên vượt khó" của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học

I. Mục đích

-  Tài trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đang có nỗ lực trong học tập.

-  Tạo cơ hội cho các cựu sinh viên cùng các nhà tài trợ chung tay giúp đỡ lớp đàn em.

II. Phương thức thực hiện

1. Đối tượng:

-    Đối tượng tham gia tài trợ quỹ học bổng: thầy cô Khoa Toán - Tin học, cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học, các nhà tài trợ.

-    Đối tượng được nhận học bổng: sinh viên Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

2. Hình thức học bổng:

-  Học bổng bằng tiền mặt, trao một lần, không kèm điều kiện.

3. Cách thức xin học bổng và xét học bổng:

-  Thông báo mời đăng kí học bổng được đăng công khai, phổ biến, có trên trang web của Khoa Toán - Tin học. Duy trì vào cùng khoảng thời gian mỗi năm, ví dụ khoảng gần ngày 20/11.

- Nộp hồ sơ xét học bổng: sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ cho giáo vụ Khoa. Hồ sơ cần đầy đủ thông tin, trong đó có miêu tả hoàn cảnh, nỗ lực học tập, dự kiến sử dụng tiền học bổng.

- Ban xét học bổng do Quỹ phát triển Khoa Toán - Tin học lập, có thể có thêm một số cán bộ trong Khoa, đại diện đoàn hội của sinh viên, đại diện nhà tài trợ. Ban xét học bổng có thể phỏng vấn các ứng viên.

4. Cách thức gây quỹ học bổng

- Quỹ học bổng này là một phần của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học. Người đóng góp cho Quỹ học bổng sẽ đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học với chú thích là đóng góp cho Quỹ học bổng.

Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học 
Báo cáo giao dịch 
Hoạt động Thời điểm giao dịch Số tiền (đồng) Nhà tài trợ Mục đích tài trợ
Tổng tiền trong Quỹ hiện tại   105.000.000,00    
Chuyển tiền vào tài khoản 14/4/2022 5.000.000 Một số cựu sinh viên Trao học bổng sinh viên vượt khó
Trao học bổng “Sinh viên vượt khó” 18/10/2021 -12.000.000,00   Trao học bổng cho 10 sinh viên Khoa Toán - Tin học đang gặp khó khăn, theo đơn đăng ký học bổng
Trao học bổng “Sinh viên vượt khó” 7/2021 -16.000.000,00   Trao học bổng cho 6 sinh viên Khoa Toán - Tin học đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, được Đoàn Trường khảo sát, theo đơn đăng ký học bổng
Đóng góp 7/2021 4.000.000,00 Huỳnh Quang Vũ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Đóng góp 7/2021 12.000.000,00 Học bổng Trần Thị Lệ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Chuyển tiền vào tài khoản 5/2020 5.000.000,00 Thầy Nguyễn Đình Phư Trao học bổng sinh viên
Chuyển tiền vào tài khoản 5/2019 5.000.000,00 Thầy Nguyễn Đình Phư Trao học bổng sinh viên vượt khó
Học bổng Trần Thị Lệ 25/04/19 100.000.000,00 Gia đình cô Trần Thị Lệ và một cá nhân khác Trao học bổng sinh viên vượt khó
Chuyển tiền vào tài khoản 02/04/19 2.000.000,00 Huỳnh Quang Vũ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Tổng tới 01/04/19 01/04/19 0,00    
Trao học bổng sinh viên vượt khó 20/11/18 -8.000.000,00    
Học bổng Nguyễn Thị Hoàng Linh 03/07/18 6.000.000,00    
Học bổng Ngô Hữu Tâm 03/07/18 2.000.000,00    

Dưới đây là danh sách một số đơn vị có thỏa thuận hợp tác, có đoàn thăm viếng, có truyền thống hợp tác, có người thân hữu với Khoa, có cựu sinh viên Khoa đã hoặc đang làm việc. Đây là những nơi có tiềm năng thuận lợi hơn cho sinh viên khi xin học. Ngoài những nơi kể ra ở đây còn nhiều nơi khác, có trong các thông báo của Khoa và các danh sách cựu sinh viên.

Để có thêm thông tin về một trường có thể tìm kiếm tên trường trên web.

Bậc cử nhân

Bậc thạc sĩ

Bậc thạc sĩ và tiến sĩ