Hướng nghiên cứu

Khoa có một số hướng nghiên cứu tương đối có truyền thống và đông người tham gia, như giải tích, phương trình đạo hàm riêng, cơ học, tối ưu, đại số nhóm, tính toán số và máy tính, ... Những người từng làm việc tại đây đã mang tới những lĩnh vực nghiên cứu đa dạng. Những năm gần đây, nhờ có những thành viên mới, cũng như nhờ sự chuyển hướng sang các lĩnh vực mới của các thành viên, nên ở Khoa đã xuất hiện những lĩnh vực mới như toán tài chính, giáo dục toán học, đại số tính toán, đại số giao hoán, giải tích số, tôpô, cơ học tính toán, thống kê, khoa học dữ liệu ...

Công trình nghiên cứu

Các thành tựu nghiên cứu ở Khoa thường xuyên được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín, báo cáo tại các hội nghị, ứng dụng vào giảng dạy và thực tiễn xã hội. Khoa thường có hàng chục bài báo quốc tế mỗi năm. Những năm gần đây các thành viên và nhóm nghiên cứu của Khoa thường xuyên nhận được các giải thưởng khoa học như giải thưởng công trình toán học hằng năm của Chương trình trọng điểm quốc gia về Toán, giải thưởng công trình nghiên cứu và nhóm nghiên cứu của Đại học quốc gia TPHCM. Thành viên của Khoa thường xuyên được mời báo cáo khoa học tại các hội nghị, đến làm việc tại các trường, viện trong nước và nước ngoài, tham gia các hội đồng khoa học.

  • Danh sách ấn phẩm: danh sách các bài báo học thuật và các công bố khoa học khác của thành viên của Khoa

Cán bộ của Khoa thường xuyên tham gia và chủ trì các đề tài khoa học cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia, cấp Nhà nước. Các hoạt động này do Phòng Khoa học Công nghệ của Trường quản lí.

Chuyên đề, hội thảo, hội nghị

Khoa thường xuyên tổ chức các sự kiện, khóa học, hội thảo, hội nghị khoa học, seminar chuyên đề mở rộng rãi cho nhiều đối tượng tham dự. Thông báo về các seminar này có thể xem ở mục Tin nghiên cứu.

Các nhóm nghiên cứu thường tổ chức các seminar và hoạt động khoa học riêng. Các nhóm này thường gồm một hai vài thành viên của Khoa cùng với một số cộng tác viên trong đó có các sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh.

Phòng chuyên đề F207