Tin mới

  • Thỏa thuận hợp tác với One Mount Group 30/11/2021

    Ngày 1/11/2021 Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần One Mount Group (OM) https://onemount.com, trong đó có thực tập cho sinh viên Khoa Toán - Tin học và làm nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học dữ...

  • Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ, năm học 2021-2022 18/11/2021

    NCS. ĐINH VINH HIỂN ngành Toán ứng dụng – 62460112, tên đề tài “Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu”, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 29/12/2021tại Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 227...

  • Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng 12/11/2021

    Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021 Hình thức: Trực tuyến Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối. Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng...

Speaker: Dr. Phan Thị Mỹ Duyên (Gran Sasso Science Institute, Italy)

Title:

Numerical validation of homogeneous multi-fluid models

Time: 14:00 Wednesday November 3, 2021 (VN time)

Place: online at: https://meet.google.com/fkz-fbuf-cvz

Abstract:

Wave propagation in heterogeneous mixtures is an important subject of continuum mechanics appearing in many physical and industrial situations: shock waves in fluids containing gas bubbles, sound wave propagation in layered systems such as composite materials or earth’s layers (crust, upper mantle, lower mantle), modeling loss of coolant accident in nuclear reactor systems, and so on. In this seminar, I will talk about a multi-fluid problem that we consider a 1D periodic system containing a large number of layers. Each layer is composed of two sub-layers of compressible fluids having different densities and equations of state. I will present a comparison between a detailed numerical solution of the Euler equations that govern the multi-layer system, and two isentropic homogeneous (average) models effectively describing such a complex two-fluid mixture.


Seminar Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích 2021

Người trình bày: NCS. Nguyễn Hữu Hiệp

Tên báo cáo: SỰ TỒN TẠI SÓNG LƯU ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Tóm tắt: 

Cho sóng sốc của một phương trình và hệ phương trình các định luật bảo toàn, chúng tôi xem xét liệu một sóng lưu động của bài toán với sự xuất hiện của các thành phần phân tán và khuếch tán có tồn tại hay không? Hàm thông lượng được xem xét trong trường hợp không lồi. Điều này dẫn đến các loại sốc khác nhau xuất hiện được phân loại dựa vào điều kiện Liu -entropy và bất đẳng thức sốc Lax. Một hệ ô-tô-nôm các phương trình vi phân thường tương ứng với hệ phương trình các định luật bảo toàn được thiết lập. Bằng cách xem xét các điểm cân bằng và tính ổn định của chúng, chúng tôi ước lượng một miền hấp thụ cho các điểm cân bằng ổn định tiệm cận bằng phương pháp Lyapunov và xem xét một quỹ đạo rời khỏi điểm yên đi vào miền hấp thụ và dần đến một trong các điểm cân bằng còn lại. Từ đó, chúng tôi chứng tỏ được sự tồn tại của sóng lưu động liên kết với một sóng sốc cho trước.

Keywords: Conservation laws; traveling wave; shock; diffusion; dispersion; equilibria; asymp-totical stability; Lyapunov function; LaSalle’s invariance principle; attraction domain.

Ngày: Thứ Bảy, 02/10/2021, 13g30-14g30

Hình thức: trực tuyến qua Zoom

Meeting ID: 337 312 6069
Passcode: 144389

Trân trọng kính mời người quan tâm tham dự và kính nhờ chuyển tiếp đến các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.


Để đăng ký nhận email thông báo seminar của Bộ môn Giải tích, hãy đăng ký ở địa chỉ https://groups.google.com/u/2/g/thong-bao-seminar-bo-mon-giai-tich