Tin mới

NCS: TRÀ QUỐC KHANH Tên đề tài: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG KHUẾCH TÁN VỚI DẠNG KHUẾCH TÁN ĐỊA PHƯƠNG VÀ KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG ; Ngành: Toán giải tích ;  Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 24/01/2022 Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

NCS. ĐINH VINH HIỂN ngành Toán ứng dụng – 62460112, tên đề tài “Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu”, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 29/12/2021 tại Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. TRƯƠNG THỊ NHẠN Ngành: Toán giải tích; Tên đề tài: Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình giả parabolic phi tuyến; bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo; Thời gian bảo vệ: 15g30, ngày 30/10/2021; Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến; Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/t1ozuf2tuERLRpgP7 từ ngày 27/10/2021 đến ngày 30/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.

NCS. LÊ HỮU KỲ SƠN; Ngành: Toán giải tích; Mã số ngành:  62460102; Tên đề tài: Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình phi tuyến chứa số hạng phi địa phương dạng Kirchhoff – Carrier; bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn; Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 02/10/2021; Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến; Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/KCATaCnMbpznd26V9 từ ngày 25/09/2021 đến ngày 27/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.

NCS. VÕ THỊ TUYẾT MAI; Ngành: Toán giải tích; Mã số ngành:  62460102; Tên đề tài: Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng Kirchhoff-Carier-Love phi tuyến; Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 25/09/2021; Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến; Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/B8NUkdx6vq7nzQhb6 từ ngày 18/09/2021 đến ngày 20/09/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.

NCS. ĐỖ NGỌC YẾN, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số - 62460104, Tên đề tài: Một số tính chất của môdun đồng điều địa phương suy rộng; bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo; Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 02/10/2021. Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến. Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK:  https://forms.gle/KCATaCnMbpznd26V9 từ ngày 25/9/2021 đến ngày 27/9/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.

NCS. LÊ PHƯỚC HẢIchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Một số vấn đề giải tích biến phân và đạo hàm suy rộng trong tối ưu hoá”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 30/09/2021Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến. Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/pDhF5hpfrnjpS5yP9 từ ngày 23/9/2021 đến ngày 25/9/2021 (17g00) để được cung cấp mật khẩu tham gia.

NCS. ĐẶNG HẢI LONGchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Các kết quả dạng Farkas cho các hệ hàm vectơ và ứng dụng”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 18/09/2021Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến. Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/3HVut1o87rYPXV3AA từ ngày 11/09/2021 đến ngày 13/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.

NCS. HUỲNH THANH TOÀNchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Nghiên cứu mô hình truyền sóng của phương trình SchrÖdinger có nhiễu phi tuyến và các mô hình sóng liên quan”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 16/09/2021Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến. Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK:  https://forms.gle/4JyTE2YKUMT6UCgh9 từ ngày 09/09/2021 đến ngày 11/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.

NCS. VÕ ĐỨC THỊNHchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 13/09/2021Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến. Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/G8jydxyHxmrXFA1cA từ ngày 06/09/2021 đến ngày 08/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.