Tin mới

Buổi sinh hoạt cho nghiên cứu sinh Khoa Toán-Tin học

Khoa Toán-Tin học khuyến khích các NCS của Khoa tham dự Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN TPHCM vào ngày Thứ sáu 21/11/2014.

Nhân dịp hội nghị này Khoa sẽ tổ chức Buổi sinh hoạt cho NCS. Việc này nhằm khuyến khích NCS tham gia các hoạt động khoa học tại cơ sở đào tạo, hỗ trợ NCS trong học tập/nghiên cứu, tăng sự gắn bó giữa NCS và Khoa.

Thời gian: 16g30 Thứ sáu 21/11/2014, Phòng F205A (cuối buổi Hội nghị khoa học Trường).

Chủ trì: TS. Huỳnh Quang Vũ

Trình bày: PGS. TS. Bùi Xuân Hải, TS. Nguyễn Thành Long, GS. TS. Đặng Đức Trọng, TS. Lê Minh Triết, TS. Nguyễn Anh Triết

Chương trình: Một số giảng viên có nhiều kinh nghiệp hướng dẫn và một số NCS vừa bảo vệ thành công luận án sẽ có bài nói ngắn khoảng 5-10 phút về kinh nghiệm và lời khuyên cho NCS, sau đó là phần thảo luận, câu hỏi/trả lời.

Đối tượng: Tất cả các nghiên cứu sinh của Khoa Toán-Tin học và những người quan tâm.

Đây là sinh hoạt bắt buộc cho NCS của Khoa; sẽ có lấy danh sách những NCS tham dự.