Tin mới

Kính mời Thầy Cô và sinh viên Khoa Toán - Tin tham dự buổi seminar do Viện Khoa học và Công Nghệ Tính Toán Tp Hồ Chí Minh và Khoa Toán-Tin đồng tổ chức về vấn đề hợp tác phối hợp đào tạo giữa các nhà toán học trẻ đang công tác nước ngoài, Viện Khoa học và Công Nghệ Tính Toán Tp Hồ Chí Minh và Khoa Toán-Tin.

Thời gian : 9.00 - 11.00 thứ bảy 18/ 07/ 2008        
Địa điểm : PHÒNG F207


Với sự tham dự của :
- GS Lê Thị Minh Nghĩa , Đồng Viện Trưởng Viện Khoa học và Công Nghệ Tính Toán Tp HCM
- GS Đặng Đức Trọng, Khoa Trưởng Khoa Toán-Tin Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM
- GS Lê Dũng , University of Texas at San Antonio Texas - USA
- TS Nguyễn Hoài Minh , Rutgers University New York - USA
- TS Nguyễn Công Phúc , Purdue University Indiana - USA