Tin mới

Bộ môn Ứng Dụng Tin Học sẽ tổ chức báo cáo Seminar Phương Pháp Toán Trong Tin Học và Seminar Toán Tin Ứng Dụng cho sinh viên năm 4 (khoá K16) vào 8 giờ ngày 11/1/2020.

Sinh viên đăng ký seminar đợt này làm việc với giảng viên hướng dẫn và chuẩn bị các file report cũng như bài presentation cho buổi báo cáo.