Tin mới

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ biểu diễn, Giảng viên âm nhạc Dirk Stromberg sẽ có buổi nói chuyện về
 

The Art of Sound and the Mathematics of Music

Nghệ thuật Âm thanh và Toán học của Âm nhạc

"Theo truyền thống của Ptolemy và Plato, bài tổng quan ngắn này sẽ xem xét những cài đặt thực tế của toán học trong âm nhạc. Bài giảng này sẽ minh họa những quá trình dùng toán và công nghệ để tổng hợp âm thanh, tạo ra giai điệu và nhịp điệu. Bài giảng không đòi hỏi kiến thức âm nhạc."


"Following the tradition of Ptolemy and Plato this brief overview will look at practical implementations of mathematics in music. The lecture will give demonstrations of processes of using math and technology to synthesize sound, create melody and rhythm. The lecture assumes no musical knowledge."


 

Bài nói chuyện sẽ có minh họa bằng âm nhạc và các phần mềm máy tính, và sẽ có thông dịch viên tiếng Việt.

Thời gian: Thứ sáu, 12/12/2008, từ 15g30 đến 16g30, tại Giảng đường 1, trýờng Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.
 

Tiểu sử:

Dirk Stromberg khám phá việc sử dụng các công nghệ trong thanh nhạc, nghiên cứu đặc trýng của nhạc cụ tích hợp với việc sử dụng các chýõng trình máy tính thông minh trong trong sáng tác và biễu diễn.

Dirk Stromberg tốt nghiệp cử nhân âm nhạc tại Texas Tech University và thạc sĩ âm nhạc tại City University of New York. Tác phẩm của anh đã được biểu diễn tại nhiều nõi trên thế giới. Anh thýờng xuyên biễu diễn và đã cho ra CD.

Gần đây Dirk đi nhiều nõi ở Đông Nam Á, những chuyến đi này đã ảnh hýởng sâu sắc đến âm nhạc và quan điểm nghệ thuật của anh. Anh đã tham gia tổ chức Festival âm nhạc đương đại tại Thành phố Hồ Chí Minh và dạy môn thýởng thức âm nhạc tại Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Để biết thêm có thể xem trang web: http://www.dirkstromberg.com

Dirk Stromberg là một nhạc sĩ Mỹ mà cảm hứng âm nhạc chịu ảnh hýởng bởi lối sống du mục của anh.