Tin mới

Seminar Giải tích: Từ Tối ưu Phi tuyến tới Bất đẳng thức Biến phân và Bài toán Cân bằng

"From Nonlinear Optimization to Variational Inequalities and Equilibrium Problems"


Bộ Môn Giải Tích mở môn học “Seminar Giải tích: Từ Tối ưu Phi tuyến tới Bất đẳng thức Biến phân và Bài toán Cân bằng”.

Người dạy là 
Giáo sư Jean-Jacques Strodiot

và Giáo sư Nguyễn Văn Hiền, Khoa Toán, Đại học Namur, Namur, Bỉ.

Thời gian học: 8/4/2010 đến 30/4/2010. Sáng Thứ 3, 5, 6, từ 8g và chiều Thứ 2, 4 từ 13g30. Bắt đầu vào Thứ 5, 8/4. Phòng F207.

Đây là môn tự chọn cho Học phần 6, Cao học khoá 18; và Học phần 2, Cao học khóa 19.

Sinh viên đại học được khuyến khích học dự thính.