Tin mới

Giáo sư Giuseppe Zampieri, Khoa Toán Đại học Padova, Ý sẽ đến giảng bày và nói chuyện với sinh viên Khoa Toán-Tin học, dự kiến vào lúc 8g sáng thứ Hai, 4/4/2011, tại phòng F207.

Giáo sư Zampieri là chuyên gia về Giải tích phức. Đã có 3 nghiên cứu sinh từ Khoa Toán-Tin học ta theo học với Giáo sư.

Mời các bạn sinh viên cùng những ai quan tâm đến dự.