Tin mới

Bắt đầu từ ngày 18/5/2011 lúc 9g30, TS. Nguyễn Hoài Minh (ĐH Minnesota, Mỹ) sẽ có một loạt các buổi nói chuyện, với đề tài của bốn buổi đầu tiên là:

1) New estimates for the topological degree.
2) Characterizations of Sobolev spaces and related inequalities.
3) Cloaking for the Helmholtz equations and the wave equation.
4) Scaling laws of energy and patterns in some elastic thin film problems.

Các buổi cách nhau 2,3 tuần. Tin này sẽ tiếp tục được cập nhật.
--------------------------------


THÔNG BÁO SEMINAR

Kính mời giảng viên và sinh viên Khoa Toán -Tin tham dự seminar sau

Người báo cáo : TS. NGUYỄN HOÀI MINH
University of Minesota, Mỹ
Thời gian : 9.00 - 10.00 thứ tư 06/7/ 2011
Địa điểm : Phòng F207
Đề tài: CLOAKING FOR THE HELMHOLTZ QUATIONS AND THE WAVE EQUATION.
Tóm tắt: Một vùng không gian được che dấu (tàng hình hóa) để không bị phát hiện bằng một lớp nào đó các phép đo đạt, nếu với các phép đo đạt đó ta không những không biết được các chi tiết về vùng đó mà còn không phát hiện được cách che dấu nó. Một cách tiếp cận việc che dấu là các chương trình đổi biến của  Greenleaf, Lassas,  và  Uhlmann  cho việc che dấu cách chụp cắt lớp điện trở kháng và do Pendry,  Schurig, và Smith  cho các phương trình Maxwell. Họ sử dụng một đổi biến kỳ dị bùng nổ  một điểm vào miền cần tàng hình. Để tránh sự kỳ dị này, người ta đề xuất các phương án chỉnh hóa. Trong buổi nói chuyện này, tôi trình bày kết quả liên quan đến che đậy thông qua đổi biến cho phương trình Helmholtz bằng cách sử dụng chương trình chỉnh hóa tự nhiên của Kohn, Shen, Vogelius, và Weintein. Các tác giả này dùng một đổi biến bùng nổ một quả cầu nhỏ (thay vì một điểm) vào miền tàng hình.Trong buổi nói chuyện này, tôi thảo luận về che dấu gần đúng cho một vùng các tần số, và các hệ quả của việc che dấu hoàn hảo  phù hợp với trường hợp không cộng hưởng, việc này khác với những gì được dự kiến ​​trong trường hợp cộng hưởng. Sau đó tôi  thảo luận việc che dấu cho các phương trình sóng và mối quan hệ giữa che dấu  cho phương trình Helmholt và phương trình sóng. Đây là công trình làm chung với Michael Vogelius (Đại học Rutgers).
----------------------------------

Kính mời giảng viên và sinh viên Khoa Toán -Tin tham dự seminar sau

Người báo cáo : TS. NGUYỄN HOÀI MINH
University of Minnesota, Mỹ

Thời  gian :    9.00 - 10.00   thứ bảy 8/6/ 2011
Địa điểm   :  Phòng F207

Đề  tài:  Characterizations of Sobolev spaces and related inequalities
Tóm tắt: 

-----------------

Thời gian : 9.30 - 10.30 thứ tư 18/5/ 2011
Địa điểm : Phòng F207

Đề tài: New estimates for the topological degree
Abstract: In this talk, I will present some new estimates for the topological degree of maps from a sphere into itself and discuss the optimality of a constant which appears naturally in these estimates. This is partly joint with Jean Bourgain (Institute for Advanced Study) and Haim Brezis (Rutgers University).