Tin mới

Gặp gỡ mùa hè về Đại Số

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2011


http://www.math.leidenuniv.nl/~hduong/summer2011.html

Mục đích

 • Tạo sân chơi chủ yếu cho các bạn sinh viên yêu thích đại số ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh, chủ yếu là trường Đại Học Sư Phạm và Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, trình bày các công trình nghiên cứu của mình hoặc các vấn đề đang quan tâm.
 • Tạo điều kiện giao lưu, kết bạn, trao đổi, hợp tác nghiên cứu giữa các bạn trong nước và đang làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là hỗ trợ thông tin trong việc nộp hồ sơ xin học bổng du học.
 • Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp xúc với nhiều vấn đề mới, từ đó tìm ra được nhiều hướng đi yêu thích, cũng như tạo động lực thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Tạo một kênh cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ xin học bổng du học ngành Toán, đặc biệt là hướng Đại Số và các hướng liên quan.

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian : 8 giờ sáng, chủ nhật, ngày 24 tháng 07 năm 2011.
 • Địa điểm : Phòng F207, Đại Học KHTN Tp. HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức

 • Dương Hoàng Dũng, Leiden University/Padova University.
 • Lê Văn Luyện, National University of Ireland, Galway.
 • Mai Hoàng Biên, Đại Học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh.

Nội Dung

 • Thời gian mỗi ngày sáng từ 8-11.30h, chiều từ 2-5.30. Giữa buổi có khoảng 15-20 phút coffee break.
 • Lồng vào chương trình sẽ là thảo luận : Học bổng và Cơ Hội.
 • Mỗi báo cáo sẽ khoảng 20-30 phút bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Thông tin liên hệ

Sinh viên tham gia báo cáo xin gửi thông tin theo mẫu sau :

 • Họ và Tên :
 • Nơi công tác/Trường Đại Học :
 • Địa chỉ email :
 • Tên báo cáo (nếu có):
 • Tóm tắt báo cáo (nếu có):

Để thuận tiện, tựa đề của email đăng kí nên ghi rõ "Đăng kí hè 2011".

Mọi thông tin liên quan đến chương trình cũng như đăng kí, xin gửi email về địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deadline : 10 tháng 07 năm 2011

Danh sách tham dự (updating . . .)

STTHọ và TênĐơn vịTên báo cáoEmail
1 Chung Nhân Phú State University of New York at Buffalo Sofic groups and topological pressure This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Hà Văn Hiếu Đại Học Sư Phạm Tp.HCM Phân Loại các MD5 - đại số với Ideal dẫn xuất thứ nhất không giao hoán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Dương Hoàng Dũng Leiden University / Padova University The probabilistic zeta function, an introduction This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Văn Luyện National University of Ireland, Galway Computational Homology of Crossed Modules This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Mai Hoàng Biên Đại Học Kiến Trúc Ví dụ vành chia hữu hạn tâm chỉ số nguyên tố p This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Võ Ngọc Thiệu Đại Học Sư Phạm Tp.HCM Các hàm tử đối đồng điều địa phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Văn Phương PUF-University of Tours-France Groups of polynomial growth This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Thành Nhựt Đại Học KHTN Tp.HCM   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nham Ngo Vo University of Georgia Cohomology of Unipotent radical for algebraic groups This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trần Nguyên Thanh Hà Đại học Kinh Tế-Tài Chính HCM On p-adic Laurent series This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.