Tin mới

Hình ảnh

IMG 2344 1

Chương trình

Bản điện tử của Chương trình Hội nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XI năm 2018 đã được công bố trực tuyến.

Thông báo


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN-TIN HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

TIỂU BAN TOÁN-TIN HỌC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -- ĐHQG-HCM

Ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, định kỳ hai năm một lần, tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học của trường và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Một mục tiêu không kém phần quan trọng nữa của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong trường báo cáo các kết quả của mình.

Hội nghị khoa học lần XI của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf’18) sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Website hội nghị: Trang Tiếng Việt https://hnkh.hcmus.edu.vn/  hoặc Trang Tiếng Anh: https://conf.hcmus.edu.vn/

Hội nghị có Tiểu ban Toán-Tin học. Bên cạnh thông báo của Trường thì dưới đây là thông tin chi tiết hơn về Tiểu ban Toán-Tin học.

 

1. Thành phần tham gia hội nghị tại Tiểu ban Toán-Tin học

  • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến Toán và Tin học.

  • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM liên quan đến Toán và Tin học.

2. Hình thức tổ chức

Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).

 

3. Các Phân ban của Tiểu ban Toán-Tin học và địa chỉ liên hệ

Trưởng tiểu ban Toán-Tin học: TS. Huỳnh Quang Vũ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Thư ký tiểu ban: ThS. Bùi Xuân Thắng ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tiểu ban Toán-Tin học có các Phân ban và người Chủ trì phân ban như sau:

  • Đại số và Lý thuyết số: TS. Mai Hoàng Biên ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), GS. TS. Bùi Xuân Hải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  • Giải tích số: TS. Lê Ánh Hạ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Ông Thanh Hải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Phương trình đạo hàm riêng: TS. Nguyễn Thành Long ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), PGS. TS. Nguyễn Huy Tuấn ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  • Toán ứng dụng và Tin học: TS. Nguyễn Thanh Bình ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Vũ Đỗ Huy Cường ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  • Tối ưu: TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Nguyễn Thị Thu Vân ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  • Xác suất-Thống kê: GS.TS. Đặng Đức Trọng ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  • Giải tích toán học và các lĩnh vực khác: TS. Lý Kim Hà ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Huỳnh Quang Vũ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Người muốn tham gia Hội nghị có thể trực tiếp liên hệ với các Chủ trì phân ban phù hợp.

 

4. Hình thức đăng ký và tham gia

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair (có đường dẫn từ trang web hội nghị): https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2018

Hội nghị không thu phí tham gia, người tham gia tự túc đi lại và ăn ở.

 

5. Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong các Tạp chí khoa học bao gồm: Chuyên san Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN), Journal of IKEEE (IKEEE), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM).

Thời hạn nộp báo cáo toàn văn dự kiến vào cuối tháng 10/2018. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị (cuối năm 2018 hoặc quý đầu năm 2019).

 

6. Các thời hạn cuối

20/09/2018 (gia hạn tới 27/09)

Đăng ký tài khoản và nộp tóm tắt báo cáo. Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair

10/10/2018

Thông báo chấp nhận báo cáo. Mỗi tiểu ban chuyên môn thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email

15/10/2018

Nộp bản chỉnh sửa bài tóm tắt. Tác giả/đồng tác giả chỉnh sửa và gởi lại bài tóm tắt trên hệ thống EasyChair

 09-10/11/2018

Hội nghị. Các báo cáo trình bày theo hình thức báo cáo miệng (oral) hay treo bảng (poster) theo các tiểu ban