Tin mới

Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN TPHCM lần 9, Thứ sáu 21/11/2014Cập nhật 12/11/2014:


--------------------------------------------------------------
Cập nhật 12/7/2014:

 • Trang web http://www.hcmus.edu.vn/en/htkh/ đã hoạt động. Hạn chót đăng kí báo cáo (qua trang web trên) là 1/8/2014.
 • Từ đề xuất của Khoa Toán-Tin, Ban tổ chức Trường đã mời Giáo sư Nabendu Pal, Khoa Toán, Đại học Lousiana Lafayette Mỹ trình bày báo cáo mời phiên toàn thể. Đề tài báo cáo sẽ về phương pháp Thống kê và ứng dụng.
 • Tiểu ban Toán-Tin khuyến khích các nghiên cứu sinh của Khoa Toán-Tin đăng kí báo cáo và các  học viên cao học tới dự hội nghị. Dự kiến sẽ có một hoạt động dành riêng cho nghiên cứu sinh: một số thầy cô có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn và một số nghiên cứu sinh đã bảo vệ xong luận án sẽ thảo luận trao đổi kinh nghiệm về việc học nghiên cứu sinh tại Khoa Toán-Tin.-------------------------------------------

Theo định kỳ hai năm một lần, Hội nghị Khoa học lần thứ 9 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2014. Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 9 trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia báo cáo tại Hội nghị.

THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ

 • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan.
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.


HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 • Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.
 • Hội nghị tại các tiểu ban: Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).
 • Triển lãm về những thành tựu nghiên cứu.


CÔNG BỐ KHOA HỌC CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN
Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện và công bố trong các chuyên san Khoa học Tự nhiên của Tạp chí phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM.

CÁC LĨNH VỰC
Toán-Tin học và các lĩnh vực khác.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký trực tuyếnqua trang web của Hội nghị  http://www.hcmus.edu.vn/en/htkh/

CÁC THỜI HẠN

 • 02/6 – 01/8/2014: Thời gian đăng ký tham gia Hội nghị, Tác giả/Đồng tác giả mở tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trực tuyến qua trang web http://www.hcmus.edu.vn/en/htkh/.
 • 04/8 – 25/8/2014: Đóng tài khoản đăng ký, các tiểu ban chuyên môn tiến hành xét duyệt các bài đăng ký tham gia.
 •  26/8 – 09/9/2014: Thời gian các tiểu ban thông báo Tác giả về kết quả xét duyệt, Tác giả chỉnh sửa và gởi lại bài.
 • 10/9 - 10/10/2014: Thời gian Tác giả gởi bài toàn văn qua email của Thư ký tiểu ban. Bài báo cáo toàn văn được trình bày theo đúng quy cách bài viết gởi đăng Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM.

Toàn văn thông báo số 1