Tin mới

Khóa học hè: Nhập môn lý thuyết thuần nhất cho phương trình Hamilton-Jacobi
Người giảng: Trần Vĩnh Hưng


Tiến sĩ Trần Vĩnh Hưng là cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học, hiện đang làm việc tại ĐH Chicago, Mỹ.

Tựa đề:
 Nhập môn lý thuyết thuần nhất cho phương trình Hamilton-Jacobi.

Tóm tắt: Lý thuyết thuần nhất là một trong những hướng nghiên cứu đang diễn ra rất sôi động trong ngành phương trình đạo hàm riêng trong giai đoạn hiện nay. Tôi sẽ giải thích một số phương diện chính về lý thuyết này như: nguồn gốc của bài toán, khai triển tiệm cận, phương pháp hàm thử xấp xỉ, tốc độ hội tụ, vv. Vào những bài giảng cuối, tôi sẽ giới thiệu những hướng nghiên cứu sôi động hiện nay cũng như đưa ra 1 số bài toán mở. Các bạn SV không nhất thiết phải biết trước nhiều kiến thức để tham gia khoá học. Nếu các bạn có biết về lý thuyết nghiệm nhớt thì sẽ rất tuyệt vời.


Title: An introduction to the theory of periodic homogenization of Hamilton-Jacobi equations.

Abstract:
 Homogenization theory is one of the most active research areas in PDEs currently. I will explain some main aspects of this theory such as the origin of the problems, formal asymptotic expansions, the perturbed test function method, rate of convergences, etc. At the end, I will also address some active research directions and some open problems. No specific prerequisite is needed, though some familiarity with viscosity solutions is great.

  • 4 buổi học: Các ngày 6, 7, 13, 14 tháng 7, Sáng 9g--11g. Phòng F207.
  • khóa học không tính điểm, không tính tín chỉ
  • thích hợp cho ngành Toán Giải tích

Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật trên trang web này.