Tin mới

THÔNG BÁO VỀ LỚP THỐNG KÊ TOULOUSE 10-2016

Kính gửi: Quý thầy cô, các bạn sinh viên và các đồng nghiệp có quan tâm,

 Trong tháng 10, hai giáo sư Pháp Laurent Risser và Xavier Gendre tại Viện Toán học Đại học Toulouse sẽ đến giảng dạy trong tuần cuối tháng 10 về một số chủ đề trong thống kê như Phân tích thành phần chính (PCA), Chọn lựa mô hình (Model Selection), Phân cụm  (Clustering), Cross-Validation.  Các chủ đề thống kê này có áp dụng trong nhiều lĩnh vực xử lý dữ liệu. Ngoài ra học viên cũng có cơ hội giao lưu với các giáo sư Pháp về lĩnh vực thống kê và ứng dụng để tìm các học bổng đi học sau đại học về thống kê.

 Chương trình giảng dạy bắt đầu từ 24-10-2016 và kết thúc ngày 28-10-2016, chương trình sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Anh và không yêu cầu đóng học phi tham dự. Thời khóa biểu giảng dạy như sau:

 *Monday (24-10):
    morning:   PCA 1, Room: I24 ( 9g-12g )
    afternoon: Refresher in R, Room: F208 - F209 ( 15g-17g ) 

* Tuesday(25-10): 
    morning:   PCA 2, Room: I24 ( 9g-12g )
    afternoon: Practicals in PCA, Room: F208 - F209 ( 15g-17g ) 

* Wednesday (26-10):
    morning:   Model selection, Room: I24 ( 9g-12g )
    afternoon: Practicals in model selection, Room: F208 - F209 ( 15g-17g ) 

* Thursday (27-10):
    morning:   Clustering (MDA, K-means, HCA), Room: C22 ( 9g-12g )
    afternoon: Practicals in clustering, Room: F208 - F209 ( 15g-17g ) 

* Friday (28-10): 
    morning:   Cross validation, Room: I401 ( 9g-12g )
    afternoon: Practicals in cross validation, Room: F208 - F209 ( 15g-17g ) 

Các học viên có nhu cầu học xin đăng ký tại link từ ngày 12-9 đến hết ngày 12-10:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWf6aygM591ygGH3T3u4sbR0sqNzGpO3Yr1gWz9d9fekpGaQ/viewform 
Bộ Môn Xác Suất Thống Kê

Khoa Toán Tin học ĐHKHTN Tp. HCM