Tin mới

Ngày 19/12/2016, Bộ môn Giải tích sẽ tổ chức Seminar, với hai khách mời:

1. TS Bùi Thế Anh, Macquarie University, Australia.(13g00)
Tên báo cáo: "Maximal function characterizations for new local Hardy spaces on spaces of homogeneous type" (lĩnh vục: Giải tích điều hòa)
2. TS Nguyễn Quốc Hưng , SNS Pisa, Italy (15g00
Tên báo cáo: "On the discreteness of interior transmission eigenvalue problem" (lĩnh vực: Thế vị phi tuyến)
tại phòng F207.

(Cuối seminar, các khách mời sẽ giới thiệu về các học bổng PhD tại nơi họ đang làm việc.)
Trân trọng kính mời Quí Thầy Cô, các đồng nghiệp quan tâm tham dự seminar.
 

Bộ môn Giải tích.
Poster BTAnh
Poster NQHung
CV BTAnh
CV NQHung