Tin mới

Thư mời tham dự bài giảng về Đại số giao hoán

của Giáo sư Shiro Goto

Ngày 09-10/01/2017

 

Đầu tháng 01/2017, Giáo sư Shiro GotoMeiji University, Tokyo, Japan sẽ đến thăm khoa Toán - Tin học và giảng dạy môn Đại số giao hoán. Ngoài ra, học viên cũng có cơ hội giao lưu với giáo sư.

Thời gian: Sáng thứ hai, 09/01/2017 và sáng thứ ba, 10/01/2017, từ 8h00 đến 11h00.

Địa điểm: Phòng Bộ môn Đại số, F.210, trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM.

Các bài giảng bằng tiếng Anh với nội dung tóm tắt như sau:

 
ABSTRACT

LECTURES ON COMMUTATIVE ALGEBRA

SHIRO GOTO

 

Part I.January 9 (Monday), 8:00-11:00 (including a break)

This is a lecture for the students of undergraduate courses. I plan to talk about what is commutative algebra, including:

(1) History and the personality of Emmy Noether

(2) The ring Z of integers as a model of Noetherian rings

(3) Denition of Noetherian rings

(4) Examples from numerical semigroups

(5) Hilbert’s basis theorem

(6) Primary decomposition of ideals and associated primes

(7) Modern development (a brief history) of commutative algebra

 

Part II.January 10 (Tuesday) 8:00-11:00 (including a break)

This is a lecture for the student of graduate courses. I plan to talk about a few results based on the lecture note [G], including:

(1) Hierarchy of Noetherian local ring and what is homological methods in commutative algebra

(2) Associated primes of modules

(3) Serre’s theorems on regular local rings

(4) Examples

 
References

[G] SHIRO GOTO, Homological Methods in Commutative Algebra, VIASM, 2016.

 
Tài liệu học tập: Hai file What is CA.pdf và School Note.pdf đính kèm

1. What is CA.pdf: http://www.mediafire.com/file/nd9spduamk4bxe7/What_is_CA.pdf

2. School Note.pdf: http://www.mediafire.com/file/pa6hqg0gemiwcfx/School_Note.pdf

 

Thông tin thêm:Giáo sư Shiro Goto là một chuyên gia hàng đầu về Đại số giao hoán. Ông có nhiều hợp tác với các nhà toán học Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trẻ của hai nước. Giáo sư là người đề xuất và tích cực tài trợ để tiến hành hàng năm Hội thảo Việt - Nhật về Đại số giao hoán và đã tạo điều kiền đưa nhiều nhà toán học trẻ Việt nam có cơ hội được học tập và nghiên cứu tại Nhật bản.