Tin mới

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2023 của trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa (NTHU), Đài Loan: 

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2023

Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (NTHU)

1 Bậc, đối tượng ĐH và Cao học, tất cả các khoa
2 Thời gian bắt đầu Tháng 2/2023 - 06/2023
3 Thời gian trao đổi 1 học kỳ
4 Số lượng sinh viên <=2
5 Học phí

Được miễn giảm.

Sinh viên chi trả các chi phí khác như phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm... (theo thỏa thuận tại MOU đính kèm)

6 Các giấy tờ cần chuẩn bị:

- A completed exchange student online application form (*)

- An official copy of the applicant's current transcript
- A study plan  
- A copy of passport or other document verifying nationality
- An official copy of your home university enrollment record
- An application checklist 

- Letter of recommendation

(*) Sau khi trường đề cử và nhận được phản hồi từ phía đối tác, sinh viên sẽ tiến hành hoàn thiện đơn đăng ký online.

7 Thông tin chi tiết https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en
8 Quy trình nộp đề cử

Hồ sơ gửi đến địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với tiêu đề: “Application – NTHU Fall 2022 Exchange Student” đến 17h ngày 23/9/2022