Tin mới

Công Ty INTERNATIONAL DIGITAL SERVICES VIỆT NAM sẽ có buổi giới thiệu Cơ hội nghề nghiệp và cơ hội thực tập cho sinh viên Khoa Toán - Tin học, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Thời gian: 08h00 đến 10h30 thứ 04 ngày 20/04/2022

Địa điểm: Phòng C33, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Các em sinh viên quan tâm có thể đăng ký tham dự qua link bên dưới:

https://docs.google.com/forms/d/1KgRm9mNuIhs021jw7LWSpkTR97G1QeqiDJYd82h5kf0/edit?ts=624fefdb

 

poster.jpg