Tin mới

Prime Data là nhà tư vấn số và tiên phong về nền tảng dữ liệu - cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng dựa trên AI/Machine Learning cho doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đội ngũ sáng lập viên và chuyên gia digital, data & technology đầu ngành của Việt Nam với 15-20 năm kinh nghiệm.

Hiện tại Prime Data đang có đợt tuyển Thực tập sinh những vị trí sau:

  1. Data Engineer: https://drive.google.com/file/d/1mIZ4Cwgbv91ZwaSP2UvDDgJkUaX_800Y/view?usp=sharing
  2. Python Engineer: https://primedata.ai/2021/12/02/integration-engineer-python/
  3. Devops Engineer: https://drive.google.com/file/d/1OyPbfAwX_hVAL3BIs0SH6OfkxmchlyZ0/view?usp=sharing

Thông tin về Prime Data