Tin mới

Đại diện tuyển sinh của Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) ở Abu Dhabi, UAE liên hệ để thông tin về học bổng sau đại học ngành Artificial Intelligence trong khoảng 30 phút theo thời gian bên dưới.

Topic: IIE - HCMUS | Virtual Visit

Time: Wed, Dec 15, 2021 01:30 PM Vietnam

The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi, UAE to promote its full scholarship for postgraduate programs in Artificial Intelligence to top universities in Vietnam. 

The Zoom call will be a discussion on the following notes: 

  • Brief intro on MBZUAI
  • Full scholarship programs detail for HCMUS students, alumni, or faculty members 

Bản thông tin về chương trình

Mời các thầy cô, sInh viên, cựu sinh viên và những người quan tâm tham dự.

Hãy đăng kí để nhận thông tin phòng họp: