Tin mới

Thong bao tuyen thuc tạp sinh 9.2020

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 30 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 09/2020)

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 23/08/2020