Tin mới

 

 
Thông tin cụ thể buổi chia sẻ như sau:
Diễn giả:     GS. TSKH Hồ Tú Bảo
Thời gian:   09:30 - 11:30, Sáng Thứ Bảy 26/05/2018
Địa điểm:    Phòng I23; Đại học Khoa học Tự nhiên, 
                      227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
Nội dung:    “Kỹ năng Lao động Mới trong Thời Chuyển đổi Số”