Tin mới

Công Ty Decent Actuarial Consultants Co.,Ltd  (DAC) sẽ tài trợ cho các sinh viên Toán Tin thi chứng chỉ Exam P, Exam FM trong đợt tháng 11/2018 và các đợt thi trong năm 2019. Lễ ký kết MOU được tổ chức vào ngày 31/10/2018 ( tại hội trường I, vào lúc 10h00 ).
Sinh viên đăng ký tham gia chương trình ( kể cả đợt thi năm 2019 ) và các sinh viên đã nhận tài trợ từ DAC phải đến tham dự lễ ký MOU. Trong buổi lễ này, đại diện DAC sẽ chia sẻ về chương trình Lotus Program, giới thiệu ngành bảo hiểm và chia sẻ kinh nghiệm tham gia các kì thi của SOA.
Chương trình chi tiết lễ ký kết:

Chương trình

Nội dung

Người phụ trách

Thời gian

 

Đón tiếp khách

 

09:45-10:00

Khai mạc

Giới thiệu đại biểu

MC

10:00-10:05

Lễ ký MOU

1. Lễ ký

2. Chụp hình lưu niệm

Chris

10:10-10:20

Phần giới thiệu của công ty DAC

1. Giới thiệu công ty DAC (5 phút )

Chris/Eric

10:20-10:45

2. Giới thiệu chương trình Lotus Program (10 phút)

Eric

3. Giới thiệu cuộc thi SOA Exam (10 phút)

Nhu

4. Chia sẻ kinh nghiệm về cuộc thi SOA, Q&A(15 phút)

 Tran

10:45-11:00

Trao tặng học bổng và kết thúc buổi lễ

Trao tặng học bổng

Chris

11:00-11:10