Tin mới

Trường Toulouse School of Economics (TSE) sẽ giới thiệu về chương trình Đào tạo của trường cho các sinh viên Khoa Toán Tin học.

Giới thiệu về TSE: Trọng tâm cốt lõi giảng dạy tại TSE là kinh tế, ngoài ra các khóa học còn giảng dạy về vai trò dữ liệu, kỹ thuật định lượng trong việc ra quyết định, mô hình toán học, các phương pháp thống kê và định lượng giúp đánh giá các vấn đề về kinh tế. Mạng lưới đối tác rộng lớn và dịch vụ nghề nghiệp chuyên nghiệp đảm bảo cơ hội việc làm quốc tế cấp cao cho học viên tốt nghiệp.
Thông tin về TSE
Người trình bày: Jean-Louis Guy
Thời gian: Thứ 6 16/11/2018 vào lúc 14h30
Địa điểm: Hội trường I
Đối tượng tham dự: sinh viên Khoa Toán Tin học.