Tin mới

Ngày 8/5/2019 Trường ĐH KHTN TPHCM đã tiếp đoàn Trường City University of Hong Kong (CityU) tới thăm. Xem bản tin của Trường.

Trưởng Khoa Toán City U giới thiệu những cơ hội sau cho sinh viên ĐH KHTN:

- Tháng 7/2019 sẽ có Summer Camp. Người tham gia được tài trợ toàn phần tới thăm CityU, qua đó có cơ hội tìm thầy hướng dẫn để học tiến sĩ. Thông tin chi tiết xem poster.
- Hạn chót nộp đơn xin học tiến sĩ ở CityU hàng năm là tháng 12. Kết quả có vào tháng 4 năm sau, bắt đầu học vào tháng 9.
- Có học bổng của Trường với số lượng nhiều và số tiền cao (hơn 2000 USD/tháng). Học bổng của chính phủ cấp nhiều tiền hơn, hạn chót nộp đơn là 31/5.
- Trường CItyU đang muốn đa dạng hóa người học, khuyến khích người học tới từ các nước khác.
- Khoa Toán CItyU chuyên về toán ứng dụng.
- Thông tin thêm, có thể liên lạc trực tiếp với Khoa Toán: http://www.cityu.edu.hk/ma