Tin mới

Khoa Toán - Tin học nhận được thông báo tuyển dụng giảng viên toán (học vị tiến sĩ) từ Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM. Xem file đính kèm.


12 Tháng 8 2019

Bộ môn Toán ứng dụng, Khoa Khoa học ứng dụng, Đại Học Bách Khoa-ĐHQG HCM thông báo tuyển dụng 2 giảng viên như trong thông báo sau:

http://fas.hcmut.edu.vn/job/item/5cf6704ac61b2def1935424e