Tin mới

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường tổ chức Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2019 cho các bạn sinh viên có cơ hội tiếp xúc doanh nghiệp và cơ hội việc làm như sau

Thời gian: 07g30 - 16g00, chủ nhật, ngày 13/10/2019

Địa điểm: Trường ĐH.KHTN tại cơ sở 1

Nội dung: Có 41 gian hàng các công ty/doanh nghiệp, 3 hội thảo về kỹ năng, việc làm, các gian hàng của thầy cô/sinh viên nhà trường.

Thông tin chi tiết.