Tin mới

Khoa Toán – Tin học mời hồ sơ nộp xét trao Học bổng "Sinh viên vượt khó" năm học 2019-2020. Đây là một học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa Toán - Tin học. Học bổng dành cho sinh viên của Khoa Toán - Tin học có hoàn cảnh khó khăn và có phấn đấu trong học tập.

Dự kiến có 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Sinh viên cần nộp 1 bộ hồ sơ gồm:

  1. Đơn đăng kí cấp học bổng (theo mẫu)
  2. Bảng điểm tích lũy

Nơi nhận: Cô Kim Hoàng - Giáo vụ Khoa, Văn phòng Khoa Toán - Tin học, Phòng F08, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.
Thời gian: Hạn chót là ngày Thứ hai, 6/1/2020.