Tin mới

1) Về việc nhận học bổng Viện Toán HK1/2019-2020

Hiện Viện Toán đã chuyển khoản học bổng vào tài khoản của sinh viên, những sinh viên nào chưa nhận được học bổng vui lòng liên hệ thầy Hoàng Hải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) trước ngày 23/02/2020.

2) Về việc xét học bổng Viện Toán HK2/2019-2020

Những sinh viên đã nhận học bổng HK1/2019-2020 theo danh sách trên có thể tiếp tục nộp hồ sơ để xét học bổng HK2/2019-2020.
Hồ sơ nộp trước ngày 13/03/2020, gồm có:

  • Bảng điểm học tập HK1/2019-2020.
  • Bảng điểm rèn luyện HK1/2019-2020.
  • File mềm bảng điểm các học phần Toán theo file mẫu này và gửi đến địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lưu ý:

  • Sinh viên phải hoàn thành phần nộp file bảng điểm học phần Toán trước khi nộp phần bản giấy tại văn phòng khoa.
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc với Thầy Hải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)