Tin mới

Theo thông báo từ Tổ giảng đường, Thứ 7 và chủ nhật tuần này (10 và 11/9/2022) các phòng E403 và E404 chưa hoàn thành việc sửa chữa nên tạm thời tổ giảng đường đổi phòng các môn học sau trong tuần này (kể cả các phòng lân cận)
 

- Môn Xác suất nâng cao thứ 7 (1-4) chuyển sang F300

- Môn Kỹ thuật đánh giá lớp học Thứ 7(3-6) chuyển sang F304.

- Môn Tổ chức quản lý lớp học Chủ nhật (3-6) chuyển sang F303

- Môn Thiết kế Mạng Chủ nhật (1-3) chuyển sang F304

- Môn Vận trù học Chủ nhật (8-11) chuyển sang F303