Tin mới

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Học kỳ 2 năm học 2021-2022

CHUYÊN NGÀNH GIẢI TÍCH

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

1

18110048

Nguyễn Vũ Tiến Anh

Bài toán phi địa phương cho phương trình Rayleigh Stokes

2

18110149

Võ Ngọc Minh

Chỉnh hóa bài toán ngược cho phương trình Bi-parabolic

3

18110154

Phạm Đình Nam

Khảo sát bài toán Neumann-Dirichlet thuần nhất cho phương trình sóng đàn hồi nhớt có chứa số hạng nguồn phi tuyến u³ln(e+u²)

 

CHUYÊN NGÀNH GIẢI TÍCH SỐ

STT

MSSV

Họ tên

Đề tài

1

18110013

Nguyễn Duy Thanh

Nghiên cứu tính chất nghiệm và phương pháp số cho bài toán Oseen

2

18110062

Trần Huỳnh Châu

Phương pháp Runge-Kutta và ứng dụng

3

18110219

Trần Toàn Thạnh

Phương pháp số Runge-Kutta và ứng dụng

 

Thời gian tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận này dự kiến vào lúc: 8 giờ 30, Thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại phòng F207 cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Mời mọi người quan tâm tham dự.