Tin mới

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT CUỐI KHOÁ NH 2020-2021

(Chuyên đề 2)

Theo kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khoá năm học 2020-2021 của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM, Khoa Toán-Tin học sẽ tổ chức buổi sinh hoạt cuối khoá (chuyên đề 2) nhằm hỗ trợ thông tin học sau đại học và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Nội dung gồm 2 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu về các cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Trình bày: TS. Huỳnh Quang Vũ, Trưởng Khoa Toán-Tin học.

Phần 2: Giới thiệu về cơ hội học tập, nghiên cứu sau đại học. Thông tin về chương trình cao học của Trường ĐH KHTN TPHCM.

Trình bày: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng Khoa Toán-Tin học.

Thời gian: bắt đầu lúc 08h30, ngày 30.05.2021 (Chủ Nhật).

Hình thức: online

Đối tượng tham dự: Sinh viên khóa 2017 (có điểm danh và tính điểm rèn luyện). Những sinh viên khoá khác có thể tham dự nếu có nhu cầu.

Đăng ký: Sinh viên đăng ký tham gia chuyên đề 2 từ ngày 24.05.2021 đến ngày 29.05.2021 theo link này.

Lưu ý:

  • Tài khoản Zoom sẽ được thông báo qua email mà SV đã đăng ký theo link trên.
  • Sinh viên đăng nhập vào trước 5 phút.