Tin mới

Trang này tập hợp một số đường liên kết tới các tin tức và thông báo quan trọng từ Trường và Khoa liên quan tới việc học tập và làm việc trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay

  • Thông tin từ Phòng Công tác sinh viên: Hiện nay Nhà trường đã làm việc với phía ứng dụng SOSMAP.NET để có thêm chức năng giúp Nhà trường xác định vị trí sinh viên để có thể kết nối nguồn lực xung quanh hỗ trợ các em tốt hơn. Các em hãy truy cập ngay trang https://sosmap.net tại phần "Muốn nhận" để đăng ký các vật phẩm mình cần được hỗ trợ. Tại phần thông tin cá nhân, hãy cung cấp địa chỉ và số điện thoại chính xác, cung cấp tên theo cú pháp [Họ và tên] - HCMUS. Ví dụ: Nguyễn Văn A - HCMUS.
    Khi có dữ liệu SV thì có thể ở góc độ Nhà trường sẽ điều phối thêm các nguồn lực phù hợp cho các khu vực SV còn hạn chế nhận hỗ trợ.

Trước

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Cho các buổi học và họp nhóm ngoài giờ học theo thời khóa biểu chính thức có thể sử dụng một số phần mềm miễn phí không hạn chế thời gian để thay thế Zoom, như Google Meet, Jitsi Meet.

Nguồn thông tin

Khi có diễn biến mới của dịch, người học và những bên liên quan nên theo dõi các thông báo từ các nguồn sau:

thong diep 5k 15753885916748196