Tin mới

Bộ môn Giáo dục Toán học thông báo về việc mở bổ sung thêm 1 lớp Tâm lý học sư phạm_HK2_2020-2021 (trên hệ thống) với lịch học như sau:

- Thứ 3 (tiết 1-5)

- Cơ sở học: Linh Trung.

Ghi chú:

- SV đăng ký học phần bổ sung trên hệ thống trong đợt hiệu chỉnh tuần này.

- Các bạn sinh viên đăng ký học lớp bổ sung sẽ gặp Giảng viên (Cô Trần Hương Thảo) tại Phòng G301 cơ sở Linh Trung vào chiều Thứ 3 (16/03/2021)