Tin mới

Cập nhật: 14/12/2020: Từ ngày 21/12/2020, các lớp học lý thuyết sẽ chuyển sang học trực tiếp theo thời khóa biểu như đầu học kỳ 1/2020-2021. Chi tiết thông báo.


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên quyết định tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng các hệ, các chương trình từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 06/12/2020.

Từ ngày 07/12/2020 Trường sẽ chuyển các học phần lý thuyết sang hình thức trực tuyến, các học phần thực hành sẽ được các Khoa chủ động giãn cách khi giảng dạy. Trường sẽ thông báo chi tiết trước ngày 06/12/2020.

Trường không tổ chức thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với khóa 2019 và 2020 trong thời gian từ ngày 07/12 đến ngày 12/12/2020. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ thông báo đến sinh viên lịch thi giữa kỳ mới.

Toàn văn thông báo trên trang web Trường