Tin mới

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, Trường đề nghị Khoa Toán - Tin học lập danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên trong HK1/2020 – 2021 theo các điều kiện sau:

1) Điều kiện xét khen thưởng:

 • Có xếp loại rèn luyện HK2/19-20 từ khá trở lên.
 • Không bị kỷ luật.

2) Đối tượng xét khen thưởng:

 • Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật:
  • Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường;
  • Giải I, II, III và khuyến khích các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế.
 • Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học:
  • Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học;
  • Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế;
  • Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.
 • Sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban cán sự lớp (các lớp trưởng, lớp phó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), sinh viên có những hoạt động đóng góp thiết thực cho đơn vị trong năm học 2019 – 2020.

3) Đăng ký xét thưởng

Sinh viên thỏa 1 trong các điều kiện ở mục 2) thì đăng ký xét thưởng trước ngày 08/01/2021 bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu này.

Danh sách đề nghị khen thưởng sẽ được Khoa gởi về Phòng Công tác Sinh viên.