Tin mới

Môn Tổng quan Toán - Tin học và các chuyên ngành_ HK2 (2019-2020) đã kết thúc. Các bạn sinh viên học môn này đến Văn phòng Khoa Toán - Tin học (F08) cơ sở Nguyễn Văn Cừ ký tên vào bảng điểm cuối kỳ.

Thời gian: từ 23/07/2020 - hết ngày 06/08/2020 (Trong giờ hành chánh, gặp Thầy Hoàng Hải hoặc Cô Kim Hoàng)

Sau thời gian trên, những sinh viên chưa ký tên xem như vắng Thi môn này.